Maid Goralija, direktor

Zijada Hasović, pomoćnica direktora

Vildana Neimarlija, pedagog-psiholog