22.02.2021. - Tema: Pravo, demokratija i mladi – pravo kao instrument za promivisanje demokratije u Bosni i Hercegovini iz perspektive mladih

OPIS TEME

Demokratija u Bosni i Hercegovini se i dalje suočava sa brojnim izazovima. Podjele na etničkoj osnovi, smanjenje broja stanovnika, indisponiranost mladih da učestvuju u demokratskim i političkim procesima i nedovoljna zastupljenost žena u raznim sferama društva samo su neke od prepreka koje stoje na putu daljeg razvoja demokratije u Bosni i Hercegovini. Zašto čekati da mladi stasaju da bi dali svoj doprinos u rješavanju ovih gorućih problema kad su oni već sada puni kreativnosti, znatiželje i pozitivne energije? Cilj IUS-ovog takmičenja u izradi postera i prezentacijama je da podstakne mlade da već sada počnu da daju svoj doprinos i da predoče svoju viziju prava kao instrumenta za promivisanje demokratije u Bosni i Hercegovini. Učenike koji budu imali najbolje postere/prezentacije ćemo nagraditi stipendijama za studiranje prava na Pravnom fakultetu IUS-a. 

UPUTSTVA

Takmičenje će se sastojati iz dva dijela:
1. Izrade postera na engleskom ili jednom od zvaničnih jezika BiH i njegovog slanja Pravnom fakultetu IUS-a,
2. Prezentacije na engleskom ili jednom od zvaničnih jezika BiH kojom se predstavlja poster i njegov sadržaj.
Poster treba da bude izraz učenikove kreativnosti. Može da bude u formi klasičnog srednjoškolskog panoa koji je manuelno izrađen, tj. da sadrži crtež(e) ili slike uz tekst, ili da bude kreiran na računaru. Kombinacije ovih pristupa su također dobrodošle.

KAKO SE PRIJAVITI?

Da biste učestvovali u takmičenju, izradite i pošaljite nam Vaš poster (na engleskom ili jednom od zvaničnih jezika BiH) najkasnije do 1. marta 2021. god. poštom (sa naznakom "Poster Competition" na adresu Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža, Sarajevo) ili putem elektronske pošte na flw@ius.edu.ba<mailto:flw@ius.edu.ba>.
Ako se prijavljujete putem pošte, molimo vas da naznačite i vašu email adresu. Prezentacije će biti održane 12. marta 2021. god. i to preko aplikacije Microsoft Teams. Prezentacija bi trebala da traje najviše 15 minuta. Dalja uputstva u vezi sa prezentacijama će biti poslata učesnicima putem e-mail-a. Posteri i prezentacije mogu da budu na engleskom ili jednom od zvaničnih jezika BiH. Pravo učešća Pravo učešća na takmičenju imaju učenici četvrtog razreda srednjih škola u Bosni i Hercegovini, starosti između 17 i 20 godina.

ZAŠTO UČESTVOVATI?

Deset najboljih postera/prezentacija ćemo nagraditi stipendijama za studiranje na Pravnom fakultetu IUS-a. Učesnici će dobiti certifikat o učešću. Odabrani posteri će biti dio online izložbe na internet stranici Pravnog fakulteta IUS-a i na IUSovim društvenim mrežama.

VAŽNI DATUMI

Rok za slanje postera putem email-a ili pošte: 1. mart 2021. godine.
Datum održavanja prezentacija: 12. mart 2021. god. u 10 sati

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u