30.12.2020. - Dana 29.12.2020. godine profesor Muris Aščalić održao je ogledni sat na temu „Fizičke i hemijske osobine minerala“ u odjeljenju I3.

Specifičnost današnjeg časa je, da je to prvi ogledni sat koji je održan za vrijeme pandemije COVID – 19 i da nastavni sat traje 30 minuta. Ovom prilikom je iskorištena i nova platforma Office 365, tako da su i učenici koji su nastavu pratili od kuće, mogli biti njeni aktivni sudionici. Profesor je tokom časa pokazao visok nivo znanja i metodičnosti, dok su učenici ostvarili izuzetnu međupredmetnu korelaciju kroz igrokaz Sajam minerala. Osim izuzetnog poznavanja stranih jezika veoma dobro su odgovorili zadatku i objasnili sistematiku minerala i njihov značaj u svim sferama ljudske djelatnosti.
Osnovni cilj časa bio je sticanje novih znanja o sastavu zemljine kore – mineralima, njihovim fizičkim i hemijskim osobinama, načinu postanka, kristalima i drugim osobinama. Kroz različite etape časa bilo je potrebno osposobiti učenike da kritički razmišljaju, motivisati učenike da na razne načine i upotrebom različitih izvora literature, međupredmetne korelacije, dolaze do potrebnih podataka. Uočavanje uzročno-posljedičnih veza i odnosa između pojedinih elemenata koji ulaze u sastav Zemljine kore. Ovakvim proaktivnim pristupom profesori naše škole, kao i učenici, još jednom su pokazali
svoju opredjeljenost ka aktivnom prenošenju i sticanja znanja. Ovaj ogledni čas pokazao i spremnost nastavnika da prepozna i iskoristi različite interese i sposobnosti učenika s ciljem poticanja individualiziranog pristupa stjecanju znanja!

(Muris Aščalić, prof. )

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u