02.03.2021. - Nastojeći graditi i njegovati kulturu sjećanja i solidarnosti među svim ljudima u Bosni i Hercegovini, a najviše među mladima, Franjevačka klasična gimnazija Visoko objavljuje literarni natječaj.

Tematski okvir
Cilj nam je od zaborava spasiti i za pamćenje sačuvati dobra djela koja smo mi ili nama bliske osobe doživjeli u nekoj teškoj životnoj situciji: za vrijeme rata, u izbjeglištvu, neimaštini, bolesti... Netko nam je pomogao kada nam je bilo najteže, a da to nije bio dužan niti je od toga imao ikakve koristi. Dobrota je izraz ljubavi, usađene u svako ljudsko biće.

Propozicije
1. Pravo sudjelovanja imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola u BiH, a radovi mogu biti na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, na latinici ili ćirilici.
2. Radovi trebaju biti u prozi (esej ili priča), opsega najviše 700 riječi, a dostavljaju se u wordu na e-mail fkg.visoko@gmail.com najkasnije do 31. 3. 2021.
3. Prijava treba sadržavati ime i prezime učenika, adresu, broj telefona, razred koji pohađa te naziv i adresu škole.
4. Nagrade će se dodijeliti posebno za učenike osnovnih, a posebno za učenike srednjih škola. Iznos nagrada je istovjetan za obje kategorije:

1. mjesto: 200 KM
2. mjesto: 2 x 150 KM
3. mjesto: 3 x 100 KM

5. Franjevačka klasična gimnazija zadržava pravo objavljivanja radova, a imena nagrađenih bit će objavljena na Dan škole, 29. 4. 2021.

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u